Általános szerződés feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF), Relik Dekor Kft. (Szolgáltató), valamint a www.relik.hu (Webáruház)-n keresztül nyújtott bármely szolgáltatásokat igénybe vevő (Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató adatai:

  • Név: Relik Dekor Kft.
  • Székhely és levelezési cím: 2740 Tamási Áron utca 26.
  • Email cím: [email protected]
  • Cégjegyzékszám: 13-09-191430
  • Adószám: 26240488-2-13
  • Jelen dokumentum, valamint az általános szerződés nyelve: Magyar
  • Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., +36 1 789-2-789, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozik minden igénybevett szolgáltatás, amelyet a Webáruház nyújt. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A www.relik.hu Webáurházban történő vásárlás elektronikus úton leadott rendelés által történhet, az ÁSZF-ben definiált módon.

A Webáruház egyes funkciói regisztrációhoz, illetve belépéshez kötöttek, azonban a megrendelésnek ez nem feltétele.

A megrendeléshez kapcsolódó szerződés módosítására, illetve lemondására annak teljesítéséig van lehetőség – minden következmény nélkül. Erre telefonos úton, illetve e-mail útján van lehetősége Ügyfélnek.

Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: telefonszám: +36 30 573 3434, a mindenkori nyitvatartási időben (hétköznapokon: 10:00-16:00 között)

 

Regisztráció

Weáburáhz bármely oldaláról elérhető job felső sarokban találhtó mellkép ikonra kattinva Ügyfél elindíthatja a regisztrációt.

Ügyfélnek két választási lehetősége van a regisztrációra:

  • Regisztráció Facebook fiókkal: Ügyfél saját Facebook.com-on regisztrált közösségi fiókjának segítségével regisztrál. Ekkor a szükséges engedélyek megadását követően a Webáruházi fiók létrehozásáról értesítő emailt kap. Szolgáltató nem jut hozzá Ügyfél Facebook fiókjához tartozó jelszóhoz.
  • Regisztráció email címmel és jelszóval.: Ez a folyamat két lépésből áll, az első az emailcím és a kiválasztott jelszó megadása. Ezt követően a megadott e-mail címre kiküldött megerősítő üzenetben található linkkel, majd ott a személyes adatok megadásával zárul a regisztráció. Ez utóbbinak kitöltésére a megrendelés leadását megelőzően is sor kerülhet.

Ügyfél a regisztrációval elfogadja az ÁSZF-t, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot, továbbá hozzájárul adatainak kezeléséhez az utóbbi dokumentumban meghatározott módon.

 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Megrendelés

 

Ügyfél a vásárolandó termékek lényeges tulajdonságairól az adott termék webáruházi oldalán tájékozódhat. Egyéb információk esetén a kapcsolati e-mail címre eljutottatot kérdést az ügyfélszolgálat a lehető leghamarabb megválaszolja.

A vételár az aktuálisan kiválaszott termék mellett feltüntett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban kerül feltüntetésre.

A megrendelhető termékek árainak változatására való jogot Szolgáltató fenntartja – a Webáruházban megjelenésével egyidejűleg. Korábban megrendelt termékre a későbbi módosítás nem vonatkozik.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést Ügyféltől Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha minden szükséges mezőt maradéktalanul kitölti.

Megrendelés feladására az első lépés, hogy Ügyfél a kiválasztott termék oldalán a Webáruházban a “Kosárba rakom” gombra kattintva hozzáadja a kosárhoz. A kosár tartalmát Ügyfél megtekintheti, módosíthatja a Webáruház kosár ikonjára kattinva. A kívánt mennyiség termékenként adható meg.

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a léphet tovább a rendelési folyamatban.

Ügyfélnek itt kell megadni a szállítási és számlázási adatait. Amennyiben ezt megtette úgy, kiválaszthatja a számára megfelelő szállítási és fizetési módot. A megrendelés leadása előtt Ügyfélnek el kell fogadnia az ÁSZF-t. Ennek ismerete nélkül kérjük ne adjon fel rendelést. A “megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesítheti Ügyfél a teljesen kitöltött felületen a rendelését. Ezt követően online fizetés esetén Ügyfél teljesítheti fizetési kötelezettségét.

Ügyfélnek lehetősége van a megadott adatainak módosítára, a megrendelés bármely fázisában a teljesítés előtt.

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szolgáltató a mnegrendelt terméket / termékeket kizárólag futár által szállítja ki Ügyfél részére. Ennek ára az alábbi besorolás alapján kerül megállapításra (bruttó értékek). Az alábbi tételek a megrendeléshez kapcsolódó számlán is szerepel:

 

Bruttó rendelési értékSzállítási díj (Házhozszállítás)Szállítási díj (Csomagpontra szállítás)
0-5.999 Ft990 Ft790 Ft
6.000-9.999 Ft690 Ft490 Ft
10.000 Ft –0 Ft0 Ft

 

Amennyiben Ügyfél egy napon belül több megrendelést ad le, úgy kérheti, hogy Szállító vonja össze azokat. Futárnak történő átadást követően az összevonásra nincs lehetőség. Szolgáltató fenntartja a szállítási díj változásának jogát. A már leadott megrendelések szállítási díját utólagosan nem módosítja Szolgáltató.

Szolgáltató értesíti Ügyfelet, megrendelésének futárszolgálatnak történő átadasáról, valamint annak várható megérkezéséről. Szolgáltatónak nem áll módjában konkrét időpontban szállítatni a megrendelt termékeket.

Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Banki átutalás

Megrendelést követően Ügyfél elektronikus díjbekérőt kap emailben. Ebben szerepel az átutaláshoz szükséges adatok köre és azok használatának mikéntje. A megrendelés kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges – erről Ügyfél értesítésre kerül.

 • Online bankkártyás fizetés

Az alábbi fizetési mód esetén a rendelés leadását követően Ügyfelet átirányítja a rendszer az OTP Simplepay fizetési oldalára, ahol Ügyfélnek meg kell adnia bankkártyájának adatait. A rendelés csak sikeres tranzakció esetén érvényes. Webáruházon történő rendelés esetén az alábbi bankkártyatípusok használhatók: MasterCard, Visa, Maestro, American Express, Visa electron

 • Utánvét

Az alábbi fizetési mód esetén Ügyfélnek a rendelés értékét a futártól történő átvétel során kell kiegyenlítenie. Ügyfélnek lehetősége van készpénz, illetve bankkártya használatára, ezen mód esetében.
Jelen fizetési mód további költségelemmel terheli Ügyfelet. Az utánvét díja, rendelésenként: bruttó 300 Ft.

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Elektronikus díjbekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik az “Online banki átutalás” fizetési módot választották. Az elektronikus díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél banki átutalással köteles kiegyenlíteni.

Amennyiben az Ügyfél e-számlája elkészül, a Szolgáltató erről emailben értesíti.

 

Elállási jog

Ügyfélnek joga van a termékek átvételét követő tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A fogyasztó ezen jogát a szerződés megkötése és a rendelés teljesítése között is gyakorolhatja.

Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog, amennyiben egy, vagy több terméket Ügyfél utasítása alapján, annak kifejezett kérésére állítottak elő, vagy egyértelműen Ügyfélre személyre szabták.

Amennyiben Ügyfél élni kíván elállási jogával, azt a jelen ÁSZF-ben feltüntetett címekre teheti meg e-mail, vagy postai level útján. Ennek beérkezéséről Szolgáltató haladéktalanul megerősítést ad. Az elállási szándékot tartalmazó e-mail / postai level feladási dátuma alapján kell Ügyfélnek a 14 napos kereten belül eljuttatni ezirányú igényét Szolgáltatóhoz.

Elállás esetén Ügyfélnek a megrendelt terméket 14 napon belül kell visszaküldeni Szolgáltató címére. A visszaküldés költsége Ügyfelet terheli – de semmilyen egyéb költség.

Ügyfél elállási szándék jelzésének beérkezésétől számítva Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti Ügyfél megrendelésének értékét, beleértve az Ügyfél által, megrendeléssel kapcsolatban kiegyenlített szállítási díjat. Szolgáltató jogosult a visszatérítés visszatartására mindaddig amíg nem kapta meg a megrendelt termékeket maradéktalanul, vagy annak visszaküldését Ügyfél hitelt érdemlően nem igazolta.

Visszatérítés során Szolgáltató az eredeti fizetési móddal egyező módon juttatja el Ügyfélnek a visszatérített értéket, kivéve ha Ügyfél ettől eltérően rendelkezik.

 

Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • rendeltetésellenes használat okozza
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet
  • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, Ügyfél kérheti a vételár megtérítését

Szolgáltatónak törekedszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Felelősség

Az Ügyfél a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Panaszügyintézés

Ügyfél az általa rendelt termékekkel kapcsolatos kifogásait posta úton / telefonon / e-mailben teheti meg a jelen dokumentum megjelölt elérhetőségeken.

Panasz esetén Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja az esetet és annak eredményét közli Ügyféllel.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az lehetősége van Ügyfélnek:

  • Panasztétel a lakhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
  • Lakhelye szerinti békéltető testület szolgáltatásának igénybevétele.

Budapesti Békéltető Testület: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2131, Fax: +36 1 488 2186

 

Egyéb rendelkezés

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételein egyoldalúan módosítani. Szolgáltató Webáruház felületén tájékoztatja erről Ügyfelet. A módosítást követően Webáruház szolgáltatásainak igénybevételének feltétele a módosult ÁSZF elfogadása.

Abony 2019. február 26.

 

Jelen dokumentum letölthető .pdf formátumban az alábbi linkre kattintva.